Centrum Nauki i Sztuki
Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi