Centrum Nauki i Sztuki
Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi

W dniach 11-20czerwca 2014 r. w galerii w holu głównym CNiS miała miejsce wystawa "Plakaty z archiwum ASP", która została przygotowana z okazji uroczystego otwarcia Centrum Nauki i Sztuki Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi. Na ekspozycję składało się 50 plakatów powstałych na potrzeby uczelni na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat. Prezentacja była krótką podróżą w czasie, w której można było przypomnieć znaczące dla łódzkiej ASP wydarzenia.

Wyboru prac dokonał dr hab. Piotr Karczewski, który był także kuratorem wystawy.