Centrum Nauki i Sztuki
Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi

O BIBLIOTECE
Biblioteka Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi jest ogólnodostępna. Realizuje zadania naukowe, dydaktyczne i usługowe. Gromadzi zbiory zgodnie z profilem naukowym uczelni i jej programem dydaktycznym.

Od 2013 roku Biblioteka funkcjonuje w nowo powstałych wnętrzach Centrum Nauki i Sztuki. Czytelnia główna zajmuje parter budynku. Znajduje się tu również dostępna przez całą dobę bezobsługowa wrzutnia. Wraz ze zmianą miejsca Biblioteka została wyposażona w ułatwiające studentom wypożyczanie, a pracownikom biblioteki obsługę, systemy elektroniczne. Podstawą takiego systemu są karty chipowe w technologii RFID. Umożliwiają one sprawne wypożyczanie pozycji poprzez zakodowanie karty bibliotecznej w legitymacji studenckiej. Dodatkowo poprzez zastosowanie bramek zabezpieczających przy wejściach do biblioteki oraz czytelniach księgozbiór ASP jest chroniony przed kradzieżami i nie autoryzowanym wyniesieniem książek i czasopism. System RFID przygotowany zostanie także do późniejszej bezobsługowej pracy (studenci sami wypożyczają pozycje) oraz pracy z sorterami zwracanych publikacji.

Zakres tematyczny zbiorów bibliotecznych:

 • sztuka (filozofia, teoria, percepcja, kompozycja plastyczna, techniki, historia, zbiory, tematyka, sztuka współczesna)
 • malarstwo, rysunek, anatomia plastyczna
 • grafika warsztatowa (historia, techniki metalowe, litografia, drzeworyt)
 • rzeźba
 • architektura
 • ubiór (historia, moda, projektowanie, konstrukcja)
 • biżuteria
 • tkanina (historia, techniki, gobeliny, dywany, tkanina unikatowa, tkanina dekoracyjna, druk na tkaninie)
 • projektowanie graficzne (typografia, liternictwo, grafika książkowa, grafika reklamowa, plakat, opakowania, znaki graficzne, papiery firmowe)
 • fotografia (historia i technika, fotografia artystyczna)
 • wzornictwo przemysłowe i projektowanie produktu przemysłowego
 • edukacja wizualna i pedagogika artystyczna
 • sztuka użytkowa, sztuka ludowa, rzemiosło artystyczne, złotnictwo, metaloplastyka, kowalstwo artystyczne, wystawiennictwo
 • film, teatr, scenografia, muzyka, kultura (teoria i historia)
 • filozofia i psychologia, nauki społeczne, nauki matematyczne, przyrodnicze, nauki stosowane (w tym: technologia włókiennictwa, poligrafia i drukarstwo)
 • językoznawstwo i literatura, geografia, historia.

Biblioteka gromadzi kolekcję czasopism polskich i obcojęzycznych o tematyce artystycznej, fotograficznej i projektowej z zakresu ubioru, biżuterii, tkaniny, grafiki i form przemysłowych. Zbiór katalogów wystaw obejmuje katalogi indywidualnych i zbiorowych wystaw polskich i zagranicznych, ze szczególnym uwzględnieniem twórczości pedagogów uczelni.

Od roku 1997 wprowadzono komputerowy system biblioteczny Horizon umożliwiający automatyzację prac bibliotecznych. Powstała elektroniczna baza katalogowa zbiorów.

Warsztat informacyjno-bibliograficzny biblioteki to:

 • katalog komputerowy (webpac.biblioteki.lodz.pl)
 • katalog topograficzny (kartkowy aktualizowany)
 • Bibliografia Akademii Sztuk Pięknych – elektroniczna baza danych bibliograficznych w systemie Expertus (expertus.asp.lodz.pl).

Biblioteka współpracuje z Centrum NUKAT czynnie uczestnicząc w tworzeniu katalogu centralnego polskich bibliotek naukowych i akademickich (www.nukat.edu.pl).

W 2009 roku dokonano digitalizacji zamkniętych w roku 1997 następujących katalogów kartkowych : katalogu przedmiotowego książek oraz katalogu przedmiotowego katalogów wystaw. Digitalizację wykonał Zakład Akademickiej Sieci Bibliotecznej Centrum Komputerowego Politechniki Łódzkiej, w ramach działalności Konsorcjum Bibliotek Łódzkich , którego członkiem jest Biblioteka Akademii Sztuk Pięknych.

Od 2014 roku w ramach biblioteki funkcjonuje stanowisko do digitalizacji istniejących oraz przyszłych zasobów bibliotecznych. Wyniki digitalizacji będą dostępne poprzez przeglądarkę internetową. Wszystkie dzieła w formie cyfrowej znajdować się będą na serwerze należącym do ASP. Przy pracowni digitalizacji istnieć będzie również introligatornia zabezpieczająca skanowane prace.