Centrum Nauki i Sztuki
Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi
Serdecznie zapraszamy do Galerii Lektorium w Bibliotece (Centrum Nauki i Sztuki ASP w Łodzi, parter) na wystawę pod tytułem “Pergaminy”, Pani Prorektor Roksolany Szafran z Lwowskiej Narodowej Akademii Sztuk Pięknych . Ekspozycję można oglądać do 11 maja 2016 r.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

MAŁY TEST