Centrum Nauki i Sztuki
Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi

Serdecznie zapraszamy na wystawę "1000°C w rzeźbie" Pracowni Technik Odlewnictwa Artystycznego na Wydziale Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie prowadzonej przez dr. Mieczysława Kozłowskiego, ad. I st. Andrzeja Łopińskiego i mgr. Tomasza Krzpieta.

 

Wernisaż wystawy odbędzie się 24 maja (wtorek) 2016 r. o godz. 13:00 w Galerii HOL w Centrum Nauki i Sztuki Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi, ul. Wojska Polskiego 121. Pomysłodawcą i kuratorem wystawy jest ad. Bogdan Wajberg z Wydziału Rzeźby i Działań Interaktywnych ASP w Łodzi.

Pracownia Technik Odlewnictwa Artystycznego Wydziału Rzeźby Akademii sztuk Pięknych w Warszawie

  1. Celem programowym pracowni jest wypracowanie przez studenta samodzielnego, indywidualnego spojrzenia na realizację formy rzeźbiarskiej korzystając z technik odlewnictwa artystycznego a w szczególności metody traconego wosku, zwrócenie uwagi na możliwości materiału budowanego modelu realizacyjnego – rzeźby. Program podzielony jest na kilka zagadnień i obejmuje m.in.: rys historyczny procesów technologicznych odlewnictwa, sposoby wykonywania modeli realizacyjnych w wosku, styropianie, glinie, plastelinie, materiałach różnych (wosk jako spoiwo np. drewno plus juta- materiały ulegające całkowitemu spaleniu w temp.650 stopni).

Proces dochodzenia do ostatecznej formy wyrazu artystycznego projektu - rzeźby zaczyna się od konsultacji nad projektem wstępnym i tematem, dyskusją nad technologicznym przetworzeniem pracy na brąz czy aluminium. Poszerzony rozmowami proces w trakcie powstawania projektu przynosi efekt – cel dydaktyczny: świadomość wyboru techniki odlewu, materiału, sposobu wykonania modelu realizacyjnego rzeźby oraz zwrócenie uwagi na artystyczny poziom wyrazu tematu.

Swobodne ćwiczenia w materiale, z którego ma powstać model realizacyjny, odkrycie charakterystyki materiału, a także otwartość na nietypowe działania bywa często inspiracją poszerzania - przesuwania granic działań artystycznych. Pracownia stara się zagospodarować inwencję rzeźbiarską studenta nie ingerując i nie narzucając określonego sposobu formalnego prac, dając pole do powstawania rzeźb
o zróżnicowanym charakterze.

  1. Pracownia posiada zaplecze technologiczne – odlewnię, dzięki czemu studenci są uczestnikami pełnego procesu technologicznego powstawania rzeźby. Wyjazdy plenerowe do ośrodka ASP Warszawa w Dłużewie, gdzie mieści się odlewnia owocują powstaniem kilkunastu prac w roku i dość pokaźnym materiałowym przerobem brązu i aluminium. Studenci poznają pracę narzędziami niezbędnymi do cyzelowania i obróbki brązu, aluminium. Nowy etap pracowni to przeprowadzka do pomieszczeń z profesjonalnym wyposażeniem w powstałym dla potrzeb Wydziału Rzeźby budynku przy ulicy Spokojnej w Warszawie.
  1. Uczestnikami pracowni są studenci studiów licencjackich I - III roku oraz studiów magisterskich I - II rok Wydziału Rzeźby. Pracownia ma charakter otwarty. Korzystają z jej zaplecza technologicznego studenci oraz pracownie innych wydziałów ASP Warszawa. Istnieje od 2008 roku pod nazwą „Warsztat technik Odlewnictwa Artystycznego”- powstała na bazie pracowni „Małych Form” prowadzoną przez prof. Piotra Gawrona.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

MAŁY TEST