Centrum Nauki i Sztuki
Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi

Serdecznie zapraszamy na wystawę "Płeć dziecka" Bogdana Wajberga. Wernisaż wystawy odbędzie się 1 czerwca 2016 r. (środa) o godz. 12.00. Ekspozycję można oglądać do 5 czerwca 2016 r. w holu przed Biblioteką (parter).

„Płeć dziecka” to autorska wystawa, na której prezentowany jest rzeźbiarski tryptyk. Dwupoziomowa kompozycja pracy – z pierwszym embrionalnym, drugim portretowym zapowiada w naszej wyobraźni ten trzeci, który niepokoi każdego z rodziców. Klasycznie modelowany, powtórzony trzykrotnie portret jednego dziecka niejednoznacznie definiuje jego płeć a raczej wyraża wieloznaczność między anatomiczną budową, a kształtowaną płcią mózgu.

Autor wystawy i tryptyku – ad. Bogdan Wajberg

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

MAŁY TEST