Centrum Nauki i Sztuki
Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w sympozjum naukowym organizowanym przez Katedrę Biżuterii Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi w dniach 21-22 października 2016 r.

 

Panele dyskusyjne będą się odbywały w Centrum Nauki i Sztuki Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi w sali kina 3D według poniższego programu.

 

Panel wykładów: Biżuteria miejska – próba zdefiniowania pojęcia.

Część pierwsza - 9.20 - 11.40 prowadzenie: dr Olga Podfilipska – Krysińska (Katedra Biżuterii ASP w Łodzi)

9.20 - 9.40

dr Olga Podfilipska – Krysińska „Umiejscowienie i identyfikacja – problemy wspólne dla sztuki street artu i biżuterii”

9.45 -10.05

Philip Sajet wykład

10.10 - 10.30

prof. Andrzej Boss „Miasto i biżuteria- wspólne funkcje”

10.35 - 10.55

dr hab. Andrzej Chętko „r = promień”

11.00 - 11.20

dr hab. Kazimierz Piotrowski „Biżuteria w Cutting Age”

11.20 - 11.40

dyskusja

      11.40 - 12.00         przerwa

Panel wykładów: Biżuteria miejska – próba zdefiniowania pojęcia.

Część druga - 12.00 - 14.40 prowadzenie: prof. Andrzej Boss (Katedra Biżuterii ASP w Łodzi)

12.00 - 12.20

Giedymin Jabłoński - wykład

12.25 - 12.45

dr Ewa Effenberg „Ponadnormatywna tożsamość biżuterii”

12.50 - 13.10

Marcin Nowak – „Parametric design – definicja i zastosowanie w różnych dziedzinach wzornictwa”

13.15 - 13.35

dr Jarosław Kolec - wykład

13.40 - 14.00

Justyna Stasiewicz (doktorantka w ASP w Łodzi) „Lateral thinking – jak myśleć „poza pudełkiem””

14.05 - 14.25

Michalina Owczarek (doktorantka w ASP w Łodzi) „Sztuka biżuterii – współczesne postrzeganie”

14.30 - 14.40

dyskusja

           14.40 - 15.40         przerwa

           15.40                    otwarcie wystawy prac studentów Katedry Biżuterii Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi w Galerii Odnowa

           18.00                    otwarcie wystawy „Biżuteria miejska. Wystawa Katedry Biżuterii i Wydziału Rzeźby i Działań Interaktywnych Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi”

 

22 października 2016 (sobota)

 

Panel dyskusyjny: Jak funkcjonuje współczesna biżuteria w mieście?

9.20 - 12.10 Prowadzenie: dr Olga Podfilipska – Krysińska i prof. Andrzej Boss

9.20 - 9.40

na pytania odpowiada Wim Vandekerckhove z galerii Villa de Bont w Gandawie (Belgia)

9.45 - 10.05

na pytania odpowiada przedstawiciel firmy Yes z Poznania

10.10 - 10.30

na pytania odpowiada Mariusz Pajączkowski właściciel Galerii Otwartej w Sandomierzu

         10.30 - 11.00 przerwa

11.00 - 11.20

na pytania odpowiadają przedstawiciele Galerii Sztuki w Legnicy- Zbigniew Kraska i Monika Szpatowicz

11.25 - 11.45

na pytania odpowiada Anna Sado

11.50 - 12.10

dyskusja

 

Organizator: Katedra Biżuterii ASP w Łodzi

Patronat honorowy: JM Rektor ASP w Łodzi

Sympozjum współfinansowane ze środków

Urzędu Miasta Łodzi

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

MAŁY TEST