Centrum Nauki i Sztuki
Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi

W czwartek 3 listopada 2016 r. po wernisażu pt. Obiektony w Galerii Hol w Centrum Nauki i Sztuki ASP w Łodzi serdecznie zapraszamy na wykład Obiektony - sztuka w przestrzeni miasta, który będzie miał miejsce w sali Kina 3D o godz. 14.00.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

MAŁY TEST