Centrum Nauki i Sztuki
Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi

W środę, 9.11.2016 r. serdecznie zapraszamy do sali kina 3D. O godz. 11.00 rozpocznie się spotkanie z wykładowcami z Katedry Projektowania Graficznego i Komunikacji Wizualnej z Wydziału Sztuki na Uniwersytecie im. Świętych Cyryla i Metodego w Bułgarii. Dr Krasimira Drumeva przedstawi prezentację zatytułowaną “Visualization of ideas in advertising communication” a dr Deyan Karagogov zaprezentuje wykład zatytułowany "Methods and techniques of printmaking in graphic arts".

Pedagogów gościmy na naszej Uczelni w ramach programu Erasmus+.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

MAŁY TEST