Centrum Nauki i Sztuki
Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w spotkaniu z Izabelą Maciejewską, które odbędzie 9 grudnia 2016 r. o godzinie 13.00 w Sali Kina 3D Centrum Nauki i Sztuki Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi (ul. Wojska Polskiego 121). Spotkanie organizowane jest w ramach Kampanii 16 Dni Przeciw Przemocy ze względu na Płeć

http://kampania16dni.pl/

W trakcie spotkania zaprezentowane zostaną realizacje, w których Izabela Maciejewska porusza problem tolerancji i respektowania praw człowieka oraz zwraca uwagę opinii publicznej na stopień dyskryminacji „mniejszości” w poszczególnych krajach na świecie.
Prace będące refleksją nad naturą człowieka w kontekście współczesnej cywilizacji. Mówiące o społecznej izolacji, wykluczeniu każdego Innego – nieważne z jakiego powodu. Przejawy obniżania wartości i godności człowieka z tytułu różnicy płci, pochodzenia społecznego, ze względu na wyznawaną religię, narodowość, rasę, niepełnosprawność czy orientację seksualną w XXI wieku wciąż są normą.
Artystka stawia retoryczne pytania. „Czy ludzkość nauczona doświadczeniem Holokaustu, wyciągnęła wnioski z lekcji historii i odrzuciła atawizmy i uprzedzenia?” Czy Inni mogą liczyć na wsparcie społeczeństwa czy są skazani na ostracyzm?
Izabela Maciejewska zwraca uwagę na konieczność „odczarowania” tabu i oswojenia lęku przed „innością” we współczesnym społeczeństwie. Bowiem jeśli tego nie dokonamy tragiczna historia może się powtórzyć.

***

Izabela Maciejewska, absolwentka łódzkich uczelni artystycznych: ASP oraz PWSFTviT zajmuje się instalacją, sztuką video, fotografią oraz rzeźbą. W swojej twórczości porusza problem samotności, stygmatyzacji i alienacji człowieka – „odmieńca”; poczucia wykluczenia oraz poszukiwania własnej tożsamości.
Uczestniczka ponad 80. wystaw indywidualnych i zbiorowych (m.in. na 8. Międzynarodowych Targach Sztuki Współczesnej, St’art 2004, w Strasburgu oraz 8. Międzynarodowym Konkursie Sztuki Współczesnej CELESTE PRIZE 2016, w Londynie).
Laureatka wielu nagród i wyróżnień. W 2014 roku otrzymała Nagrodę Publiczności na 6. Festiwalu Sztuki Passion for Freedom w Londynie, którego celem jest promowanie i ochrona praw człowieka poprzez sztukę. W ramach festiwalu prezentowane są prace niepokornych artystów, tych którzy występują w obronie wolności, piętnują otaczające nas zakłamanie, dwulicowość, cenzurę; „artystów odważnych

Więcej informacji o artystce: www.izabelamaciejewska.art.pl

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

MAŁY TEST