Centrum Nauki i Sztuki
Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi

Serdecznie zapraszamy na studentów i pedagogów na wykład: "Żeliwo: dwie drogi rozwoju twórczego przez jeden materiał" ('Iron: two paths of creative development merged through one material") - Mya Kerner z Maryland Institue College of Art, Mgr. Zak Helenske z Rochester Institute of Technology, który odbędzie się 16 października 2014 r. o godz. 12.00 w Centrum Nauki i Sztuki w sali kina 3D. Wykłąd organizują: ad Bogdan Wajberg, mgr Agnieszka Mikołajczyk

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

MAŁY TEST