Centrum Nauki i Sztuki
Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi

Serdecznie zapraszamy na wernisaż wystawy pt. "A1 Łódź-Gdańsk Gdańsk-Łódź", który odbędzie się w dniu 23 stycznia 2017 r. (poniedziałek) o godzinie 12.00 w Galerii Hol. Na ekspozycji będą prezentowane prace studentów Katedry Specjalizacji Artystycznych Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku.


To pierwsza część wzajemnej prezentacji prac studentów Katedry Druku na Tkaninie, Wydziału Tkaniny i Ubioru Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi i Katedry Specjalności Artystycznych Wydziału Malarstwa ASP w Gdańsku. Komisarzem wystawy jest dr Agata Zielińska-Głowacka, za aranżację ekspozycji odpowiadają dr Anna Wligórska i dr Agata Zielińska-Głowacka, a koordynatorem wydarzenia jest prof. Aleksander Widyński.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

MAŁY TEST