Centrum Nauki i Sztuki
Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi

Serdecznie zapraszamy studentów i wszystkich zainteresowanych na spotkanie autorskie, które będzie dotyczyło niedawno wydanej przez Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego książki pt. "Witkacy-Etyka". Z autorką książki - Agnieszką Kałowską będzie rozmawiał prof. Grzegorz Sztabiński. Spotkanie odbędzie się w sali Kina 3D (Centrum Nauki i Sztuki Akademii Sztuk Pięknych m. Władysława Strzemińskiego w Łodzi, II piętro) w dn. 20 kwietnia 2017 r. (czwartek) o godz. 10.00.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

MAŁY TEST