Centrum Nauki i Sztuki
Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi

Serdecznie zapraszamy do oglądania wystawy pt. "Republika listów", która jest prezentowana od 7 czerwca 2017 r. w Galerii Hol Centrum Nauki i Sztuki Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi (ul. Wojska Polskiego 121, parter). Ekspozycja będzie czynna do 23 czerwca 2017 r.

 

Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi już po raz trzeci wzięła udział w międzynarodowym projekcie wystaw i konferencji koordynowanym przez prof. Jose Quaresmę z Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu w Lizbonie. Tegoroczna edycja odbywa się pod hasłem „Carmo – Chiado” i Republika listów // Sztuka w przestrzeni publicznej, i obejmuje wydarzenia w Auckland, Paryżu, Granadzie oraz Łodzi.

Wykładowcy i studenci naszej Uczelni zrealizowali grafiki i książki artystyczne inspirowane tematem przedsięwzięcia. Do udziału w projekcie zostali zaproszeni wykładowcy z Pracowni Technik Wklęsłodrukowych oraz z Pracowni Technik Litograficznych: dr hab. Alicja Habisiak-Matczak, mgr Oskar Gorzkiewicz, prof. nadzw. Witold Warzywoda, dr Tomasz Matczak oraz studentki z obydwu pracowni zrzeszone w kole naukowym „Eksperymentarium”: Sylwia Jakubowska, Anna Kaczuba, Maria Krasnodębska, Barbara Majkowska, Anna Świątek, Izabella Woźniak.

Jak pisze prof. Quaresma, projekt obejmuje:

1. Wymianę artystyczną i akademicką
W projekcie Carmo – Chiado i Respublika listów // Sztuka w przestrzeni publicznej, zorganizowanym po raz kolejny przy ogromnym wsparciu ze strony AAP (Stowarzyszenie Portugalskich Archeologów) oraz MAC (Muzeum Archeologiczne w Carmo) wezmą udział wykładowcy i studenci z École Nationale Supérieure des Beaux-Arts w Paryżu, Wydziału Tańca Uniwersytetu w Auckland, Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi, Wydziału Sztuk Pięknych w Granadzie oraz Szkoły Sztuk Pięknych w Lizbonie.

2. Wystawy i konferencje
Wykładowcy i artyści zaprezentują swoje artystyczne i teoretyczne prace podczas dwóch międzynarodowych konferencji. Pierwsza z nich odbędzie się 2 marca w siedzibie Fundacji im. Calouste Gulbenkiana w Paryżu, druga – 23 marca w Grémio LIterário, w Lizbonie. Otwarcie wystaw prac odbędzie się: 2 marca w Sala Vieira da Silva // Maison André Gouveia w Paryżu (kuratorzy: Wernher Bouwens i Elsa Bruxelas); 23 marca w Muzeum Archeologicznym w Lizbonie (kurator: José Quaresma); 7 czerwca w Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi (kurator: Alicja Habisiak-Matczak); następnie w Auckland, Nowa Zelandia (kurator: Mark Harvey).

3. Publikacje
2 marca o godzinie 14.30 w siedzibie Fundacji im. Calouste Gulbenkiana w Paryżu zostanie zaprezentowana książka oraz katalog z tekstami wykładowców z 5 uczestniczących w projekcie krajów oraz ze zdjęciami prac wszystkich artystów (ok. 40 osób) pod wspólnym hasłem: Sztuka w przestrzeni publicznej i Republika listów.

***

Zawarta w angielskim tytule projektu „Rzeczpospolita uczonych”, ew. „Republika listów” (łac. Respublica literaria) to międzynarodowa społeczność uczonych, oparta głównie na wymianie korespondencji. Choć termin ten odnosi się głównie do okresu Oświecenia, to początki zjawiska swobodnej wymiany myśli za pomocą listów datuje się na piętnasty wiek (1417 r.). Od początku pojęcie to oznaczało pewną wyobrażoną wspólnotę uczonych, utrzymywaną w łączności dzięki korespondencji. Portugalski kurator projektu, prof. Jose Quaresma, zadaje nam dziś pytanie, jak wyglądałaby republika listów dziś. W jaki sposób korzystamy z jej dziedzictwa? Jakie płyną wnioski z jej istnienia? Jaką rolę odegrała grafika jako medium powielania informacji i metoda komunikacji w tworzeniu sieci kontaktów uczonych filozofów, pisarzy i artystów?

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

MAŁY TEST