Centrum Nauki i Sztuki
Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi

W czwartek, 17 sierpnia 2017 r. serdecznie zapraszamy do sali kina 3D w Centrum Nauki i Sztuki Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi (ul. Wojska Polskiego 121) na prezentację filmów Izumi Yoshidy. Pokaz jest wydarzeniem towarzyszącym Letnim Międzynarodowym Kursom Grafika i Tkanina Artystyczna PATA.

 

Izumi Yoshida – doktorantka Szkoły Filmowej w Łodzi; reżyserka filmów animowanych nagradzanych na festiwalach i przeglądach (m.in. „Miraż”, „Kigo”, „Kinki”), tłumacz z języka japońskiego.

Interesuje się naukowo problematyką filmów animowanych, w tym animacją artystyczną i abstrakcyjną, a także produkcjami studyjnymi, zwłaszcza anime. Prowadzi także badania nad japońską mitologią i horrorami w literaturze i kinie.

W trakcie studiów została:

  • dwukrotną laureatką Nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla studentów uczelni artystycznych za wybitne osiągnięcia w twórczości artystycznej
  • stypendystką Ministra Edukacji,
  • stypendystką Marszałka Województwa Łódzkiego.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

MAŁY TEST