Centrum Nauki i Sztuki
Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi

Zapraszamy na wystawę do Galerii Hol, która będzie czynna w dn. 18-30 listopada 2017 r. Wystawa zaprezentuje prace studentów Pracowni Obuwia i Galanterii Skórzanej Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi.

"Sztuka w Akcesoriach” to wystawa ukazująca, jak interesujące i inspirujące może być projektowanie obuwia i galanterii skórzanej. Ich użytkowość to ucieleśnienie mody, która wydaje się być główną cechą odróżniającą ją od uduchowionego świata sztuki, niemniej jednak sztukę czystą i modę użytkową, jaką są akcesoria, traktować należy jako dwa przeciwstawne bieguny jednego kontinuum, na które składa się niezliczona ilość form przejściowych zbliżonych bardziej do jednego lub drugiego krańca.

Nie jest więc możliwe wyznaczenie sztywnej granicy wskazującej, w którym momencie hybryda sztuki i mody jest uznawana za należącą do jednego tylko bieguna. Akcesoria towarzyszą człowiekowi od zarania dziejów i ewoluują równolegle z nim. Bogactwo tej dziedziny i mnogość postaci pozwala na ciągłe poszukiwanie i odkrywanie nowych form i pomysłów. Wystawa ma odkryć to, co nie jest możliwe do objęcia jedną uniwersalną, akceptowaną przez wszystkich definicją. Chcemy pokazać sztukę w akcesoriach i akcesoria w sztuce.

Kurator wystawy: dr Katarzyna Wróblewska

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

MAŁY TEST