Centrum Nauki i Sztuki
Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi

W dniach 25-26 października odbyło się Sympozjum pt. „Edukacja przez sztukę” organizowane przez Akademię Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi, Centrum Nauki i Sztuki ASP w Łodzi oraz Polski Komitet Międzynarodowego Stowarzyszenia Wychowania przez Sztukę InSEA.

 

Celem sympozjum, przeznaczonego dla pedagogów, animatorów kultury, artystów związanych z edukacją i przygotowujących młodzież do egzaminów do szkół i uczelni artystycznych, było uświadomienie specyfiki egzaminów wstępnych z przedmiotów artystycznych i umożliwienie odpowiedniego przygotowania kandydatów, poprzez poznanie wymagań stawianych młodzieży.

Informacje organizacyjne

Program sympozjum.

Udział w sympozjum jest bezpłatny, uczestnicy we własnym zakresie pokrywają koszty noclegów i wyżywienia.

25 października 2017 r.

od 9.30 – rejestracja uczestników

10.00–11.30 – Spacer inspiracji – wizyta w pracowniach i galeriach ASP Łódź

11.30–12.00 – przerwa kawowa

12.00–13.00 – działalność edukacyjna ASP Łódź

13.00–13.30 – podsumowanie dorobku XVII Festiwalu Sztuki Małego Dziecka „SztUKA”

13.30–14.30 – przerwa na lunch (we własnym zakresie, proponujemy bar w ASP)

14.30–15.30 – Sposób na rekrutację – dyskusja na temat specyfiki egzaminów wstępnych oraz doświadczeń związanych z przygotowywaniem do egzaminów wstępnych na wyższe uczelnie artystyczne, moderowana przez Piotra Bogdanowicza (PKInSEA) – dyrektora Liceum Plastycznego w Oliwie oraz OLPI

15.30–16.30 – projektów artystyczno-edukacyjnych członków Stowarzyszenia PKInSEA

16.30–17.00 – przerwa kawowa, zakończenie części teoretycznej sympozjum, wręczenie „Certyfikatów uczestnictwa w sympozjum”

17.00–19.00 – Walne Zebranie PK InSEA.

26 października 2017

Łódź jakiej nie znacie

10.00–11.30 – wizyta w Muzeum Książki Artystycznej Jadwigi i Janusza Tryznów*

11.30–12.00 – kawa w kawiarni KREATOORA**(we własnym zakresie)

12.00–13.15 – Audio–Spacer***

13.15–14.30 – lunch w kawiarni KREATOORA (we własnym zakresie)

od 14.30 indywidualne lub w grupie (w zależności od liczby chętnych) zwiedzanie Muzeum Pałac Herbsta****

program, może ulec zmianie, w zależności od zainteresowania i pogody.

*Muzeum Książki Artystycznej– łódzkie muzeum powołane w 1993 r. przez fundację Correspondance des Arts, założoną w 1990 r. przez Janusza Tryzno. Muzeum ma swoją siedzibę w Łodzi, w willi Henryka Grohmana przy ul. Tymienieckiego 24 – jest organizacją pożytku publicznego.

Muzeum prowadzi i wspiera działalność związaną z książką artystyczną oraz z ideą „korespondencji sztuk”. Głównym celem MKA jest inspiracja i kreacja w dziedzinie sztuki książki poprzez gromadzenie kolekcji książek artystycznych, w tym kolekcji „Polska Książka Artystyczna z przełomu XX/XXI w”, kolekcji „Książek o Książkach” oraz kolekcji urządzeń technicznych z dziedziny typografii w zakresie drukarstwa, papiernictwa, introligatorstwa.

www.facebook.com/BookartMuseum/

** Kreatoorato autorska Kawiarnia Pracownia Galeria Sztuki, znajdująca się w zabytkowej części Łodzi na Księżym Młynie – robotniczej dzielnicy wybudowanej przez łódzkiego fabrykanta Karola Scheiblera.

www.kreatoora.pl

***Audio–spacer „Pobocze – historie z(a)deptane (spacery performatywne)”prowadzony przez artystkę Martę Ostajewską

www.facebook.com/wydarzeniaksiezymlyn

****Muzeum Pałac Herbsta– Pałac Herbsta to miejsce niezwykłe. Jego historia nierozerwalnie związana jest nie tylko z losami rodziny Herbstów i Scheiblerów, lecz także z dziejami Księżego Młyna, czyli dawnej osady przemysłowej.

palac-herbsta.org.pl

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

MAŁY TEST