Centrum Nauki i Sztuki
Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi

Szanowni Państwo,
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Odnawialna przestrzeń projektowania” organizowanej przez: Akademię Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi, Politechnikę Łódzką oraz Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego.

 

Konferencja towarzyszy FESTIVALOWI ECO MADE odbywającemu się w tym roku już po raz czwarty w ASP w Łodzi.

Wydarzenia w ramach ECOMADE FESTIWALU będą nośnikiem idei i wartości ekologii jako elementu procesu kreacji projektowej w dwóch głównych nurtach:

 • we wciąż aktualnej, niewyczerpalnej formule przetwarzania odpadów, ich ponownego wykorzystania do tworzenia dzieł i projektów promujących postawy proekologiczne u odbiorców i konsumentów
 • oraz w sferze nowoczesnego, proekologicznego podejścia do procesu kreacji projektowej i artystycznej. W ramach tych działań środowisko twórców świadomie i odpowiedzialnie wykorzystuje nowoczesne technologie, aby uczynić proces kreacji oraz warsztat artysty i projektanta ekologicznym, odnawialnym i przyjaznym dla otoczenia.

Termin konferencji

Konferencja odbędzie się w dniach 30 listopada – 1 grudnia 2017 r. w Centrum Nauki i Sztuki Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi (pracownia komputerowa, II piętro, ul. Wojska Polskiego 121).

Cel konferencji

Celem konferencji jest uświadomienie środowiskom związanym ze sztuką i designem jak ważny jest aspekt ekologiczny w projektowaniu. Referaty wygłaszane przez akademików będą poruszać zagadnienia dotyczące zrównoważonej przestrzeni w projektowaniu i korzystania z odnawialnych materiałów.

W trakcie paneli dyskusyjnych oraz w ramach sesji problemowych zamierzamy dyskutować nad zagadnieniami koncentrującymi się wokół następujących obszarów:

 • Alternatywne surowce dla projektantów i artystów – zasoby, cykle, świadomość
 • Przestrzeń między twórcą i konsumentem – świadomość, równowaga, rozwój, ekologia
 • Ekologiczne aspekty wykorzystania nowoczesnych narzędzi i technologii w procesie kreacji.

Konferencji patronuje Rada Programowa w składzie: prof. Małgorzata Burchard-Dziubińska (Uniwersytet Łódzki), mgr Przemysław Hajek (ASP Łódź), mgr Aleksandra Kozioł (ASP Łódź), dr Dominika Krogulska-Czekalska (ASP Łódź), dr Bogusław Krzciuk (ASP Łódź), prof. Ewa Latkowska (ASP Łódź), dr Beata Marcinkowska (ASP Łódź), prof. Tadeusz Pacyniak (Politechnika Łódzka), dr inż. Cezary Rapiejko (Politechnika Łódzka), dr Przemysław Sękalski (Politechnika Łódzka), dr Bogdan Wajberg (ASP Łódź), prof. Mariusz Włodarczyk (ASP Łódź), prof. Małgorzata Wyszogrodzka-Trzcinka (ASP Łódź). Komitet naukowo-organizacyjny reprezentują: dr Anna Wrzesień (ASP Łódź), dr Marcin Mielczarek (ASP Łódź).

Harmonogram konferencji:

Miejsce: Centrum Nauki i Sztuki ASP w Łodzi (ul. Wojska Polskiego 121, pracownia komputerowa, II piętro)
30 listopada 2017 (czwartek)

Sesja I

9.00–13.00 w trakcie sesji ok. godz. 11.00 przerwa kawowa

 • przywitanie uczestników konferencji
 • dr hab. Marek Średniawa (ASP Gdańsk) Ekologiczne, czyli jakie?
 • dr Tomasz Kwiatkowski (ASP Gdańsk) Trujący posmak Designu
 • prof. Ewa Latkowska (ASP Łódź) Moja przestrzeń niezrównoważona
 • dr inż. Joanna Witczak (UE Poznań) Papier czy tworzywo sztuczne – czyli ekoprojektowanie z perspektywy cyklu życia produktu

moderator sesji I: Michał Piernikowski

13.00–14.00 przerwa na lunch (we własnym zakresie)

Sesja II

14.00–17.00 w trakcie sesji ok. godz. 15.30 przerwa kawowa

 • dr Marcin Mielczarek (ASP Łódź)
 • mgr Aleksandra Bąkowska (Univerity of Arts London) Jak zachować autentyczność? Jakie wartości budują tożsamość? Etyczne i ekologiczne wyzwania procesu projektowego i prowadzenia marki
 • Naumchuk Maryna (Lviv National Academy of Arts) Ecology art camp residence as a new approach for creation process
 • prof. dr hab. Wiesław Karolak (ASP Łódź) Upcykling w twórczym samorozwoju
 • Oksana Shpakovych (Lviv National Academy of Arts) Using Modern Technologies in Set Design in Lviv Theatres
 • dr Katarzyna Caban-Piaskowska (ASP Łódź) Design thinking – myślenie rozwiązaniami

moderator sesji II: Marcin Mielczarek

1 grudnia 2017 (piątek)

Sesja III

9.00–13.00 w trakcie sesji ok. godz. 11.00 przerwa kawowa

 • dr hab. Małgorzata Burchard-Dziubińska (UŁ) Gospodarowanie w antropocenie - wyzwania i rozwiązania
 • dr Magda Barecka (PŁ) Ile zasobów naturalnych mieści się w dłoni? Analiza cyklu życia w praktyce
 • Małgorzata Salomon (projektant) Re-cover. Ile kosztuje moda?
 • mgr Anna Świętek (ASP Łódź) Najpierw pomyśl zanim wyrzucisz – czyli konsumpcjonizm w naszej szafie
 • mgr Marta Krawczyk (Rekopol) Opakowania. Jak projektować żeby recyklingować?
 • prof. dr hab. Izabella Krucińska (PŁ) Biodegradowalne wyroby włókiennicze
 • dr hab. Piotr Kulpiński (PŁ) Włókna celulozowe – nowa technologia, nowe materiały, nowe możliwości

moderator sesji III: Małgorzata Burchard

13.00–14.00 przerwa na lunch (we własnym zakresie)

Sesja IV

14.00–16.00 w trakcie sesji ok. godz. 15.00 przerwa kawowa

 • dr Bogusław Krzciuk (ASP Łódź) Dlaczego druk 3D nie jest ekologiczny?
 • mgr Ewelina Niedzielska, mgr Magdalena Stecka (EC1 Łódź) Proekologiczne prototypowanie 3D
 • dr inż. Cezary Rapiejko (PŁ) Polistyren – materiał na modele odlewnicze
 • mgr inż. Małgorzata Latos (PŁ) Biodegradowane materiały polimerowe inspirowane barwami natury
 • Sebastian Górecki, Katarzyna Zielińska (PŁ) Projektowanie pojazdu napędzanego energią słoneczną
 • mgr Karol Janiak (ASP Łódź) Ekologia jako nośnik emocji- projekt wzorniczy karoserii osobowego samochodu elektrycznego napędzanego ogniwami fotowoltaicznymi

moderator sesji IV: Przemysław Sękalski

O godz. 20.00 serdecznie zapraszamy do Auli Centrum Promocji Mody ASP w Łodzi na uroczystą Galę, będącą rozstrzygnięciem konkursu i podsumowującą Festiwal EcoMade 2017

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

MAŁY TEST