Centrum Nauki i Sztuki
Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi

W piątek 24.10.2014 w Centrum Nauki i Sztuki gościło uczestników międzynarodowej konferencji „Moda: modelka i czytelnicy. O ikonicznych reprezentacjach w kulturze" organizowanej przez Uniwersytet Łódzki, Akademię Sztuk Pięknych w Łodzi oraz Państwową Wyższą Szkołę Filmową, Telewizyjną i Teatralną w Łodzi. W panelu dyskusyjnym i prelekcjach brali udział profesorowie m.in. ze Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Chin i Japonii. Wykłady skupiały się wokół takich zagadnień jak czytanie ubioru, moda - nośnik kultury czy figury, fantomy i wizerunki.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

MAŁY TEST