Centrum Nauki i Sztuki
Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi

Pracownia Malarstwa i Działań Interdyscyplinarnych serdecznie zaprasza na spotkanie z performerami z Czech: Lenką Klodovą oraz Jiřím Surůvką, którzy opowiedzą o swoich działaniach. Spotkanie odbędzie się 13 grudnia (środa) 2017 r. o godz. 13.00 w sali kina 3D (Centrum Nauki i Sztuki Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi, ul. Wojska Polskiego 121, II piętro).

 

Lenka Klodová

Zajmuje się sztuką od 1992 roku. Tematem jej prac jest przede wszystkim relacja kobieta/mężczyzna (wo/man) w sytuacjach życiowych. Sama o sobie mówi, że nie potrafi oddzielić normalnego życia od swojej sztuki, co postrzega jako interesujące, smutne i śmieszne. Otrzymała dyplom w pracowni rzeźby Praskiej Akademii Sztuk Pięknych w 1997 roku. Od 2007 roku regularnie uczy sztuki oraz gender na FAVU w Brnie, a od tego roku jest wykładowcą nowego przedmiotu – Pronostudies. Mieszka i pracuje w Pradze.

Jiří Surůvka

Urodził się w 1961 roku w Ostrawie (Republika Czeska). W latach 1984-1992 studiował w Uniwersytecie Ostrawskim na wydziale filozofii, na kierunku pedagogicznym nauczania literatury i sztuki. W latach 1992-94 pracował jako nauczyciel, a w 1994 roku został niezależnym artystą poświęcając się twórczości w dziedzinie nowych mediów, malarstwa i instalacji, a także literaturze; jest kuratorem wystaw i twórcą kabaretu. Od 2003 roku wykłada w Uniwersytecie Ostrawskim – w Katedrze Sztuk Pięknych prowadzi zajęcia w pracowni nowych mediów.
www.sca-art.cz

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

MAŁY TEST