Centrum Nauki i Sztuki
Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi

W środę 24 stycznia 2018 r. w Galerii Hol Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi odbył się wernisaż wystawy PRIME STAGE 2017 połączony z uroczystym wręczeniem nagród laureatom konkursu.

 

Konkurs PRIME STAGE – zgodnie ze swoją nazwą – to pierwszy etap, pierwszy poważny krok na drodze artystycznej kariery naszych studentów. Jego celem jest promocja twórczości dyplomantów pierwszego stopnia. Udział w konkursie i wystawie daje im jednocześnie możliwość wypróbowania się w nowej roli – artysty funkcjonującego na wymagającym rynku sztuki.

Tegoroczna wystawa konkursowa zaprezentowała 18 dyplomów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia z czterech wydziałów Akademii: Wydziału Grafiki i Malarstwa, Wydziału Tkaniny i Ubioru, Wydziału Wzornictwa i Architektury Wnętrz oraz Wydziału Sztuk Wizualnych.

Jury konkursu PRIME STAGE 2017 w składzie:

  1. Dominika Drezner – projektant wzornictwa przemysłowego
  2. Monika Ptaszek – projektant mody
  3. Teodor Durski – artysta
  4. Maciej Łuczak – artysta, założyciel galerii „Pracownia Portretu”

postanowiło nagrodzić następujących dyplomantów:

Laureatem pierwszego miejsca została Magdalena Kowalczyk, dyplomantka Wydziału Tkaniny i Ubioru, za pracę: Obłęd, obsesja, opętanie. Kolekcja masek inspirowana wybranymi chorobami psychicznymi wykonaną w Pracowni Projektowania Form Złotniczych. Promotorem pracy jest dr hab. Ewa Effenberg-Kaja.

Laureatem drugiego miejsca została Anna Świerczyńska, dyplomantka Wydziału Sztuk Wizualnych, za pracę: Biomorficzna forma, wykonaną w Pracowni Obiektu Artystycznego, której promotorem jest dr hab. Zbigniew Dudek, prof. nadzw., oraz za pracę Podwodny sen wykonaną w Pracowni Animacji Płaskiej, której promotorem jest: dr hab. Krzysztof Rynkiewicz.

Laureatem trzeciego miejsca została Eliza Gawrjołek, dyplomantka Wydziału Wzornictwa i Architektury Wnętrz, za pracę: INtymność. Przestrzeń do widzeń bezdozorowych w zakładzie karnym, wykonaną w Pracowni Interdyscyplinarnych Działań Wizualnych. Promotorem pracy jest prof. dr hab. Jolanta Wagner.

Wystawę przygotowali:

  • dr Małgorzata Górska-Ogórek – komisarz konkursu i kurator wystawy
  • dr Tomasz Olszyński – Podkomisarz Wydziału Grafiki i Malarstwa
  • mgr Dominika Walczak – Podkomisarz Wydziału Tkaniny i Ubioru
  • mgr Karolina Zaborska – Podkomisarz Wydziału Wzornictwa i Architektury Wnętrz
  • mgr Bartłomiej Michalski – Podkomisarz Wydziału Sztuk Wizualnych

Identyfikację graficzną konkursu i wystawy PRIME STAGE 2017 zaprojektował mgr Przemysław Hajek, asystent z Pracowni Projektowania Informacji Wizualnej.

Wystawę będzie można oglądać do 11 lutego 2018 roku.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

MAŁY TEST