Centrum Nauki i Sztuki
Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi

W czwartek 23.10.2014 r. w sali kinowej CNiS odbyło się spotkanie z Iryną Kushniarevich. Jest ona menadżerką na Europę środkowo-wschodnią największych portali internetowych na świecie, prognozujących trendy w modzie i designie - WGSN i Homebuildlife (HBL). Szkolenie dotyczyło zapoznania z ideologią, zawartością i możliwościami portali WGSN i HBL, zaprezentowane zostały właściwe sposoby ich wykorzystania, nauki nawigacji w celu gromadzenia potrzebnych informacji oraz swobodnego dotarcia do tych poszukiwanych.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

MAŁY TEST