Centrum Nauki i Sztuki
Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi

Wszystkich zainteresowanych tematem autoprezentacji zapraszamy na spotkanie 27 kwietnia 2018 r. (piątek) w godzinach 11.00–13.00 do sali kina 3D (budynek CNiS, ul. Wojska Polskiego 121)

 

Tworzenie wizerunku to sztuka. Autoprezentacja (siła pierwszego wrażenia) jest sposobem kreowania własnego wizerunku i kształtowania opinii innych na nasz temat. Aby być wiarygodnym w pełnieniu określonej roli (pracownika, artysty), warto uświadomić sobie swój potencjał osobisty oraz to, jakie zasoby, cechy należy prezentować w danej sytuacji. Szkolenie to pozwoli uświadomić sobie rolę autoprezentacji jako procesu budowania wizerunku zawodowego, czyli osobistej marki.

Zakres zajęć obejmował będzie także zagadnienia dotyczące zasad przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej, pierwszego wrażenia w autoprezentacji, komunikacji werbalnej i niewerbalnej. Budowanie własnego wizerunku to nie chwilowa moda, ale świadome i systematyczne rozwijanie, kreowanie osobistych możliwości dla osiągnięcia sukcesu zawodowego, rozumianego również jako bycie atrakcyjnym kandydatem dla pracodawców.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

MAŁY TEST