Centrum Nauki i Sztuki
Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi

W Centrum Nauki i Sztuki i Centrum Promocji Mody Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi, w dniach 13-15 kwietnia 2018 roku odbyło się 7. Międzykrajowe Spotkanie Polska-Niemcy poświęcone polsko-niemieckiej współpracy Rotarian w zjednoczonej Europie.

 

W bardzo udanej dyskusji panelowej prowadzonej przez dyr. Corneliusa Ochmanna z Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej wzięli udział Jan Truszczyński – b. Wiceminister Spraw Zagranicznych i Dyplomata, Fried Nielsen-Radca Minister z Ambasady Niemiec w Warszawie oraz Michael Kern – dyrektor Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Warszawie.

Przemówienie powitalne ze strony Komitetu Międzykrajowego Niemcy-Polska wygłosił jego przewodniczący Michael Kunat a ze strony Komitetu Polska-Niemcy jego przewodniczący Eugeniusz Gorczyca. O historii współpracy rotarian Polski i Niemiec opowiedział honorowy przewodniczący Komitetu, a równocześnie Prezydent Światowej Rady Wykonawczej Komitetów Międzynarodowych RI Andrzej Ludek. Projekty realizowane wspólnie przez kluby partnerskie Berlin – Luftbrücke i Warszawa City zaprezentował obszernie Mieczysław Maciążek, a o nauce języka polskiego w rejonie przygranicznym z Polską poinformował Piotr Wojciechowski – RC Ueckermuende-Pasewalk- Stettiner Haff. Roman Rogoziński z RC Szczecin mówił z kolei o powstałej niedawno w ramach Komitetu Polska- Niemcy platformie transgranicznej współpracy klubów niemieckich i polskich. Senator Bonisławski wygłosił fascynujący wykład o historii Łodzi, a najstarszy łódzki rotarianin Jan Chrzanowski o historii Rotary w Łodzi. Spotkanie zorganizował wzorowo RC Łódź z jego prezydentem Jackiem Jakubiakiem. Na zaproszenie DG Jerzego Korczyńskiego przybyli z Niemiec gubernatorzy graniczących z Polską dystryktów niemieckich D-1880 Markus Denzel i D-1940 Helmut Rohde.

Eugeniusz Gorczyca
Przewodniczący Komitetu Polska-Niemcy

Fot. Jerzy Maciej Koba

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

MAŁY TEST