Centrum Nauki i Sztuki
Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi
Wydział Wzornictwa i Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego serdecznie zaprasza do udziału w wystawie towarzyszącej konferencji zatytułowanej "Biznes-Nauka". Wernisaż odbedzie się w piątek 21.11.2014 r. o godz. 10.00 wna II piętrze Centrum Nauki i Sztuki ASP w Łodzi.
 

 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

MAŁY TEST