Centrum Nauki i Sztuki
Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi

Serdecznie zapraszamy na wystawę "Ład przestrzeni" prezentującą wybrane prace studentów II roku Pracowni Podstaw Kompozycji 2. Ekspozycja w Centrum Nauki i Sztuki (hol przed biblioteką ASP, ul. Wojska Polskiego 121) będzie czynna od 8 czerwca do 10 sierpnia 2018 r.

 

Program pracowni nawiązuje do tradycji nauczania kompozycji w Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi, szczególnie zaś do autorskiego programu Profesora Andrzeja Łobodzińskiego.
Na wystawie pokazane są realizacje czterech zadań dotyczących komponowania utworów przestrzennych.
Pierwsze zadanie polega na skonstruowaniu rytmicznej struktury przestrzennej z dwóch różnych modułów. Składowymi modułów są jednakowe, płaskie płytki. Moduły powinny wpływać na charakterystykę stref przestrzennych utworu.
Celem drugiego zadania jest utwór, w którym należało uwydatnić różnice pomiędzy przestrzenią wewnętrzną wyznaczoną przez krawędzie sześcianu a przestrzenią otaczającą tę konstrukcję. Do budowy pracy używane są barwne elementy liniowe.
W zadaniu trzecim problem kompozycyjny polega na połączeniu w całość brył, terenu na którym bryły te zostały umieszczone oraz ukształtowanej "pustej" przestrzeni.
Zadanie czwarte dotyczyło komponowania utworu, inspirowanego znaczeniem wyrazów bądź pojęć antonimicznych. W utworze odpowiednio dobrane, specyficzne kontrasty pomiędzy przestrzennymi elementami powinny wyrażać zależności, jakie zachodzą między wybraną parą antonimów.

Lesław Miśkiewicz

Opracowanie graficzne: dr Krzysztof Guzek

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

MAŁY TEST