Centrum Nauki i Sztuki
Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi

Od marca do maja 2018 roku w Centrum Nauki i Sztuki ASP w Łodzi odbywały się organizowane przez Łódzki Dom Kultury warsztaty dla dzieci. W ramach projektu „Lokomotywą po wiedzę – projekt artystyczno-ekologiczny dla dzieci z województwa łódzkiego” dzieci z 21 gminnych instytucji kultury województwa łódzkiego miałay możliwość zwiedzania CNiS i ASP w Łodzi oraz wzięcia udziału w warsztatach ubioru i elementów scenograficznych z surowców odzyskanych, prowadzonych przez dr Izabelę Stronias.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

MAŁY TEST