Centrum Nauki i Sztuki
Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na wykład dr Marty Raczek-Karcz, prezes Stowarzyszenia Międzynarodowe Triennale Grafiki w Krakowie, zatytułowany „Immersed in images – Contemporary visuality in printmaking”. Wykład odbędzie się w poniedziałek, 23 lipca 2018 r.o godzinie 16.00 w sali Kina 3D w Centrum Nauki i Sztuki ASP w Łodzi (ul. Wojska Polskiego 121). Wstęp wolny. Uwaga! Wykład prowadzony będzie w języku angielskim.

 

***

Marta Raczek-Karcz – doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o sztuce. Krytyczka i teoretyczka sztuki, niezależna kuratorka. Prowadzi wykłady z zakresu sztuki dawnej i współczesnej, estetyki, antropologii i teorii kultury, teorii sztuki, teorii i sztuki nowych mediów, teorii i historii telewizji oraz światowego i polskiego kina współczesnego. Jest kuratorką ponad dwudziestu wystaw indywidualnych i zbiorowych artystów polskich i zagranicznych zrealizowanych w prestiżowych instytucjach sztuki. Jest autorką tekstów do katalogów wystaw oraz tekstów teoretycznych poświęconych zagadnieniom filmu i nowych mediów.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

MAŁY TEST