Centrum Nauki i Sztuki
Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi

Zapraszamy na otwarcie wystawy Pauliny Sadrak "Sweet Nothings", które odbędzie się 19 lutego o godzinie 13.00 w Galerii Lektorium (biblioteka ASP, budynek Centrum Nauki i Sztuki Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi, ul. Wojska Polskiego 121). Wystawę można zwiedzać do 04 marca.

       Potencjał komputerowego haftu mechanicznego jako narzędzia artystycznej ekspresji jest w ogromnej mierze niezbadany. Kolekcja Sweet Nothings jest efektem działań mających na celu sprawdzenie w warunkach warsztatowych przy pomocy niestandardowych podłoży hafciarskich takich jak tkaniny unikatowe, dzianiny, włókniny, skóry, celuloza itp. wpływu jakości i właściwości podłoża na potencjał estetyczny i poprawność technologiczną haftowanych wzorów. Wszystkie próby zostały wykonane na ręcznie wytkanych lub przygotowanych za pomocą innych technik rękodzielniczych materiałach.

             Efekt końcowy to kolekcja tkanin z jednej strony unikatowych ze względu na aspekt ręcznego wykonania, z drugiej zaś powtarzalnych dzięki elementowi komputerowego haftu. To z pozoru sprzeczne połączenie unikatowości i powtarzalności jest odzwierciedleniem procesu pracy z komputerową hafciarką jako narzędziem wypowiedzi plastycznej.

 

Prace prezentowane na wystawie powstały w wyniku Badania możliwości wykorzystania komputerowego haftu mechanicznego jako narzędzia wypowiedzi plastycznej, przy użyciu niestandardowych podłoży hafciarskich, realizowanego w ramach dotacji celowej na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych służących rozwojowi młodych naukowców na rok 2017.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

MAŁY TEST