Centrum Nauki i Sztuki
Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi

Między 19 a 21 listopada 2014 r. w Centrum Nauki i Sztuki odbywają się warsztaty z Mistrzem Hiromim Inayoshim - wybitnym japońskim artystą grafikiem. Zadaniem uczestników jest przygotowanie i zaprezentowanie projektu logotypu, papieru firmowego, koperty i wizytówek nawiązującego do 70. rocznicy zrzucenia bomby atomowej na Hiroszimę. Celem warsztatów jest propagowanie idei pokoju i świata bez broni jądrowej. Serdecznie zapraszamy!

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

MAŁY TEST