Centrum Nauki i Sztuki
Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi

Serdecznie zapraszamy na wykład dr. Łukasza Sadowskiego pt. "Artystyczne tradycje Łodzi", który towarzyszy inauguracji letnich kursów PATA. Wykład odbedzie sie w dn. 6 sierpnia 2018 r. o godz. 9.30 w Kinia 3D.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

MAŁY TEST