Centrum Nauki i Sztuki
Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi

W dn. 23 lipca 2018 (poniedziałek) o godz. 16.00 w sali kina 3D Centrum Nauki i Sztuki ASP swój wykład poświęcony trendom we współczesnej grafice artystycznej (Trends in Contemporary Artistic Printmaking) wygłosi dr Marta Raczek-Karcz, Prezes Stowarzyszenia Międzynarodowe Triennale Grafiki w Krakowie. Serdecznie zapraszamy!

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

MAŁY TEST