Centrum Nauki i Sztuki
Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi

Serdecznie zapraszamy do Galerii Lektorium na wystawę pt. "Miejskie eksploracje" prezentującą wybrane prace Tomasza Zjawionego. Autor jest laureatem nagrody Rektora ASP w Łodzi w XXXV Konkursie im. Władysława Strzemińskiego - Sztuki Piękne 2018 Łódź za cykl 5 obrazów.  Ekspozycję można oglądać od 16 lipca do 16 sierpnia 2019 r.

Artysta w swojej twórczości często podejmuję motywy architektoniczne wynikające z procesu eksploracji miast, poprzez co stara się wejść w dialog z otoczeniem, co pozwala mu poczuć emocje z nim związane, aby potem je utrwalić. Jego twórczości łatwo przypisać miano pejzaży miejskich, jednak nie tego dotyczą jego eksploracje czy same sytuacje, które utrwala na płótnach. Najczęściej poszukuje czegoś charakterystycznego dla danego miejsca, jest to pewien sposób wyławiania określonych sytuacji, a często ich wyczekiwania, aż się pojawią, przewidując zachowania społeczności lokalnej, która sama je tworzy, a o które coraz trudniej. Zauważa jednak, że są to jeszcze dość stałe motywy, które pojawiają się gdzieś w zapomnianych miejskich enklawach i w miejscach wręcz wyłączonych. Tam życie toczy się jakby w oderwaniu od przewidywalnych wielkomiejskich zachowań. Wymienia tutaj dość ciekawe sytuacje jak np. rozwieszone pranie na wspólnym podwórku kamienicy wynajmowanej przez lokatorów z różnych środowisk czy rzędowo ustawione kontenery przy jednym z głównych miejsc spotkań w centrum miasta. ”Są to dla mnie dość zabawne sytuacje i świadczą o jakiś przyzwyczajeniach do dawnych nawyków, jednocześnie dość często ludzie nie zdają sobie sprawy, że tworzą sztukę ulicy i tego zawsze szukam”- mówi artysta. Głównym tematem jego zainteresowań jest architektura secesji, jak również minimalistyczna i surowa architektura okresu PRL-u. Proces jego poszukiwań jest, jak podróż ku przeszłości, odkrycie na nowo sytuacji, czasami zaskakujących widza, a dzięki temu przywołanie w odbiorcach refleksyjnych i może nieco melancholijnych odczuć. Stosując proste formy obrazowania oraz zawężoną paletę barw, w nienarzucający sposób odnosi się do otaczającego świata, refleksji nad tym, co przemijające oraz wywołaniem w odbiorcach określonych skojarzeń. Artysta w malarstwie szuka pewnych odniesień do iluzji, świata nierzeczywistego, celowo dodaje własne elementy do danych sytuacji, tworząc wydarzenie, ale tylko wtedy kiedy wynika to z procesu wyraźnie poddanego intuicji.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

MAŁY TEST