Centrum Nauki i Sztuki
Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi

Doktoranckie Studia Środowiskowe i Biuro Karier ASP w Łodzi serdecznie zapraszają Doktorantów, Studentów, Pedagogów i wszystkich zainteresowanych na wykład pt: "Pozyskiwanie środków finansowych poprzez granty naukowe w dziedzinie kultury i sztuki", który odbędzie się 29 listopada 2014 r. (sobota) o godz. 12:00 Centrum Nauki i Sztuki (kino 3D, II piętro). Wykład poprowadzi dr hab. Radosław Pastusiak prof. nadzw. UŁ.

 

 

Dr hab. Radosław Pastusiak prof. UŁ. od 2012 roku kierownik Zakładu Finansów Korporacji Uniwersytetu Łódzkiego. Organizator konferencji "Przyszłość Finansów 2013" oraz współorganizator międzynarodowej konferencji "Finanse neoklasyczne a finanse behawioralne w 2014 r." Człowiek, którego zainteresowania koncentrują się wokół efektywności Specjalnych Stref Ekonomicznych, finansów korporacji, finansów behawioralnych oraz rynku finansowego. Inicjator utworzenia nowego kierunku Rynek Finansowy na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ. Recenzent publikacji w czasopismach krajowych. Redaktor naczelny czasopisma Journal of Capital Market and Behavioral Finance wydawanego przy Zakładzie Finansów Korporacji Uniwersytetu Łódzkiego.

Serdecznie zapraszamy!

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

MAŁY TEST