Centrum Nauki i Sztuki
Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi

W Centrum Nauki i Sztuski ASP w Łodzi w sobotę 13 grudnia 2014 r., w godzinach 12.00-17.00 odbyła się edycja świąteczna pierwszych Targów Sztuki Studenckiej. Odwiedzający Targi mieli możliwość poznania efektów działaności twórczej studentów ASP w Łodzi. Targom towarzyszyły warsztaty świąteczne dla dzieci - dekorowanie pierników, przygotowywanie katerk świątecznych.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

MAŁY TEST