Centrum Nauki i Sztuki
Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi
We wtorek 20 stycznia 2015 r. w Centrum Nauki i Sztuki ASP w Łodzi, w sali projekcyjnej (Kino 3D), w godz. 14.30-16.30 odbędzie się wykład prowadzony przez prof. Elpidio del Campo. Będzie on dotyczył zagadnień z zakresu fotografii dokumentalnej z Hiszpanii i Polski. 

Tytuł wykładu: From Journalism to Art. Some insights about contemporary Documentary Photography.

 

Serdecznie zapraszamy!

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

MAŁY TEST