Centrum Nauki i Sztuki
Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi

Serdecznie zapraszamy do oglądania wystawy Kreatywni w Centrum Nauki i Sztuki Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi (ul. Wojska Polskiego 121). Autorami prac są uczestnicy Akademii Kreatywnego Seniora. Ekspozycja będzie czynna 9 lutego 2015 r.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

MAŁY TEST