Centrum Nauki i Sztuki
Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi

Serdecznie zapraszamy na rozstrzygnięcie konkursu "Opracowanie projektu wzorów umundurowania i wyposażenia polowego dla funkcjonariuszy Służby Więziennej", które odbędzie się w sali projekcyjnej (Kino 3D) w Centrum Nauki i Sztuki ASP w Łodzi w środę (4 lutego 2015 r.) o godz. 13.00.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

MAŁY TEST