Centrum Nauki i Sztuki
Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi

Zapraszamy do obejrzenia wystawy “Sztuka w okopach pierwszej Wojny Światowej”, która będzie trwała od 1 kwietnia 2015 r. do 27 kwietnia 2015 r. w Galerii Lektorium (Centrum Nauki i Sztuki - Bibiloteka ASP w Łodzi, ul. Wojska polskiego 121)

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

MAŁY TEST