Centrum Nauki i Sztuki
Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi

W dn. 16 kwietnia 2014 r. o godz. 10.00 w Centrum Nauki i Sztuki w sali kinowej na II piętrze, działające w uczelni Centrum Transferu Technologii zorganizowało dla studentów szkolenie pn. "Sztuka autoprezentacji - warsztaty rynku pracy".

Ideą szkolenia było przygotowanie młodych ludzi do dobrego startu na rynku pracy jeszcze w trakcie nauki. Rosnąca konkurencja na rynku pracy, stawia przed każdym poszukującym zatrudnienia specyficzne wymagania. Zdobyte praktyczne doświadczenie, obok solidnej wiedzy i umiejętności wyniesionych z uczelni, jest ważnym czynnikiem mającym wpływ na szanse zdobycia pracy. W trakcie warsztatów słuchacze zapoznali się z zasadami budowania własnego wizerunku w cv i liście motywacyjnym oraz na portalach rekrutacyjnych, nauczyli się tworzenia dokumentów aplikacyjnych oraz odpowiadania na trudne pytania zadawane podczas rozmów kwalifikacyjnych.
Szkolenie prowadziła będzie Pani Liza Stolarczyk - HR Solo.

 

Szkolenie finansowane jest ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu „Kreator innowacyjności – wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej"

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

MAŁY TEST