Centrum Nauki i Sztuki
Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi

P odczas Nocy Muzeów mury Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi, w nocy z soboty na niedzielę 17/18 maja 2014 roku w godz. 18.00-01.00 odwiedziło ok. 1000 osób.

Można było zobaczyć dorobek artystyczny pedagogów i studentów uczelni, prezentowany w poszczególnych galeriach. W Centrum Nauki i Sztuki Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi, w sali kinowej miały miejsce projekcje krótkich filmów zrealizowanych przez studentów Wydziału Sztuk Wizualnych w poszczególnych pracowniach następujących katedr i zakładów:

  • - Katedra Rzeźby, Intermediów i Działań w Przestrzeni
  • - Katedra Multimediów
  • - Zakład Fotografii, Filmu i Mediów Cyfrowych

Pokazy filmowe w Centrum Nauki i Sztuki rozpoczynały się w następujących godzinach: 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 22.30, 23.00, 23.30, 24.00, 00.30, a każdy z nich trwał maksymalnie 15 min. CNiS odwiedziło w Noc Muzeów ok. 370 osób.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

MAŁY TEST