Centrum Nauki i Sztuki
Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi

W dniach 11-20czerwca 2014 r. w galerii w holu głównym CNiS miała miejsce wystawa "Plakaty z archiwum ASP", która została przygotowana z okazji uroczystego otwarcia Centrum Nauki i Sztuki Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi. Na ekspozycję składało się 50 plakatów powstałych na potrzeby uczelni na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat. Prezentacja była krótką podróżą w czasie, w której można było przypomnieć znaczące dla łódzkiej ASP wydarzenia.

Wyboru prac dokonał dr hab. Piotr Karczewski, który był także kuratorem wystawy.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

MAŁY TEST