Centrum Nauki i Sztuki
Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi

W dniu 10 października 2014 r. o godz. 13.00 w pomieszczeniach Centrum Nauki i Sztuki Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi, w sali projekcyjnej Czytelni Naukowej, odbył się wykład pt. „Asocjacje współczesnych technologii w edukacji rzeźbiarskiej”(Modern Technology Associations in Sculpture Education") prowadzony przez Pana Doc. Patrik Kovacovsky Mgr. Art.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

MAŁY TEST