Centrum Nauki i Sztuki
Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi

Konkurs im. Władysława Strzemińskiego – Projekt 2015 jest największym przedsięwzięciem projektowym Akademii w zakresie sztuki użytkowej: wzornictwa, form przemysłowych, architektury wnętrz, tkaniny, druku na tkaninie, dzianiny, ubioru, biżuterii i grafiki projektowej oraz innych form projektowych. Prace konkursowe prezentowane były w holu Centrum Promocji Mody i Centrum Nauki i Sztuki ASP w Łodzi w dn. 2-16 marca 2015 r. W tych dniach obradowało również Jury Konkursu oraz Fundatorzy Nagród.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

MAŁY TEST