Centrum Nauki i Sztuki
Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi

16 stycznia 2015 roku w Centrum Nauki i Sztuki przy Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi odbył się etap parkowy XIV edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”. W etapie parkowym wzięły udział czteroosobowe drużyny z 6 gimnazjów leżących na terenie Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich. Uczniowie rozwiązywali test składający sie z części ogólnej i parkowej. Należało wykazać się wiedzą z zakresu biologii, geografii oraz ochrony środowiska jak również znajomością parków krajobrazowych.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

MAŁY TEST