Centrum Nauki i Sztuki
Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi

 

Serdecznie zapraszamy na projekcje filmowe do sali kinowej (II piętro) Centrum Nauki i Sztuk. Godziny seansów:

 

Godz. 18.00

"Pani Profesor" (1971), reż. Kazimierz Mucha, 14 min.
Sylwetka Eleonory Plucińskiej, której główną domeną twórczości było tkactwo artystyczne. Jako wykładowca i kierownik katedry tkanin w warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych prowadziła działalność na rzecz wskrzeszenia ludowych tradycji i technik wyrobu tkanin regionalnych.

Godz. 18.30

"Władysław Strzemiński" (1967) reż. Bohdan Mościcki, 12 min.
Monografia przedstawiająca wybitnego malarza i teoretyka sztuki Władysława Strzemińskiego, patrona Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. Artysta był pionierem konstruktywistycznej awangardy, tworząc w latach 20. i 30. XX wieku. W jego pracach odnajdziemy twórcze interpretacje form geometrycznych. Pracował nad własną teorią, którą ogłosił w 1927 roku pod nazwą unizmu.

Godz. 19.00

"Rekwizyty Wiesława Garbolińskiego" (1987) reż. Maciej Łukowski, 16 min.
Film poświęcony twórczości malarza-realisty Wiesława Garbolińskiego. W oparciu o zgromadzone na wystawie jubileuszowej prace zapoznaje z najciekawszymi, mataforyczno-symbolicznym nurtem tej twórczości, w której dominującą rolę odgrywa postać kobieca.

Godz. 19.30

"Trzy tematy Leszka Rózgi" (1987) reż. Maciej Łukowski 18 min.
Filmowa prezentacja grafiki Leszka Rózgi w trzech cyklach tematycznych. Jednym z nich są pejzaże małych miast, drugi to kobiety, trzeci temat, chronologicznie najmłodszy - przyroda w jej różnobarwnych, bujnych przejawach.

Godz. 20.00

"Sploty" (1983) reż. Witold Skrzynecki, 15 min.
Janina Tworek-Pierzgalska, Maria Chojnacka, Barbara Falkowska – trzy sylwetki i trzy odrębne kierunki poszukiwań twórczych w oparciu o to samo tworzywo - tkaninę. Prace artystek różne w swych walorach fakturowych i znaczeniowych wskazują na różnorodność nurtów w obrębie polskiej tkaniny artystycznej.

Godz. 20.30

"Pani Profesor" (1971), reż. Kazimierz Mucha, 14 min.
Sylwetka Eleonory Plucińskiej, której główną domeną twórczości było tkactwo artystyczne. Jako wykładowca i kierownik katedry tkanin w warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych prowadziła działalność na rzecz wskrzeszenia ludowych tradycji i technik wyrobu tkanin regionalnych.

Godz. 21.00

"Władysław Strzemiński" (1967) reż. Bohdan Mościcki, 12 min.
Monografia przedstawiająca wybitnego malarza i teoretyka sztuki Władysława Strzemińskiego, patrona Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. Artysta był pionierem konstruktywistycznej awangardy, tworząc w latach 20. i 30. XX wieku. W jego pracach odnajdziemy twórcze interpretacje form geometrycznych. Pracował nad własną teorią, którą ogłosił w 1927 roku pod nazwą unizmu.

Godz. 21.30

"Rekwizyty Wiesława Garbolińskiego" (1987) reż. Maciej Łukowski, 16 min.
Film poświęcony twórczości malarza-realisty Wiesława Garbolińskiego. W oparciu o zgromadzone na wystawie jubileuszowej prace zapoznaje z najciekawszymi, mataforyczno-symbolicznym nurtem tej twórczości, w której dominującą rolę odgrywa postać kobieca.

Godz. 22.00

"Trzy tematy Leszka Rózgi" (1987) reż. Maciej Łukowski 18 min.
Filmowa prezentacja grafiki Leszka Rózgi w trzech cyklach tematycznych. Jednym z nich są pejzaże małych miast, drugi to kobiety, trzeci temat, chronologicznie najmłodszy - przyroda w jej różnobarwnych, bujnych przejawach.

Godz. 22.30

"Sploty" (1983) reż. Witold Skrzynecki, 15 min.
Janina Tworek-Pierzgalska, Maria Chojnacka, Barbara Falkowska – trzy sylwetki i trzy odrębne kierunki poszukiwań twórczych w oparciu o to samo tworzywo - tkaninę. Prace artystek różne w swych walorach fakturowych i znaczeniowych wskazują na różnorodność nurtów w obrębie polskiej tkaniny artystycznej.

Godz. 23.00

"Pani Profesor" (1971), reż. Kazimierz Mucha, 14 min.
Sylwetka Eleonory Plucińskiej, której główną domeną twórczości było tkactwo artystyczne. Jako wykładowca i kierownik katedry tkanin w warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych prowadziła działalność na rzecz wskrzeszenia ludowych tradycji i technik wyrobu tkanin regionalnych.

Godz. 23.30

"Władysław Strzemiński" (1967) reż. Bohdan Mościcki, 12 min.
Monografia przedstawiająca wybitnego malarza i teoretyka sztuki Władysława Strzemińskiego, patrona Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. Artysta był pionierem konstruktywistycznej awangardy, tworząc w latach 20. i 30. XX wieku. W jego pracach odnajdziemy twórcze interpretacje form geometrycznych. Pracował nad własną teorią, którą ogłosił w 1927 roku pod nazwą unizmu.

Godz. 00.00

"Rekwizyty Wiesława Garbolińskiego" (1987) reż. Maciej Łukowski, 16 min.
Film poświęcony twórczości malarza-realisty Wiesława Garbolińskiego. W oparciu o zgromadzone na wystawie jubileuszowej prace zapoznaje z najciekawszymi, mataforyczno-symbolicznym nurtem tej twórczości, w której dominującą rolę odgrywa postać kobieca.

Godz. 00.30

"Trzy tematy Leszka Rózgi" (1987) reż. Maciej Łukowski 18 min.
Filmowa prezentacja grafiki Leszka Rózgi w trzech cyklach tematycznych. Jednym z nich są pejzaże małych miast, drugi to kobiety, trzeci temat, chronologicznie najmłodszy - przyroda w jej różnobarwnych, bujnych przejawach.

Wszystkie filmy wyświetlane w Noc Muzeów zostały wyprodukowane przez Wytwórnię Filmów Oświatowych w Łodzi

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

MAŁY TEST