Centrum Nauki i Sztuki
Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi

We środę, 27 maja o 15:00 zapraszamy do sali kinowej na II piętrze CNiS na spotkanie z Jane Przybysz - profesora wizytująca ASP w Łodzi. Profesor Przybysz opowie o najciekawszych punktach programu 17. edycji konferencji European Textile Network oraz sympozjum Biodesign in Textile.

Szczególną uwagę poświęci pracom pokazanym podczas biennale Rijswijk Textile i wystawie zaprezentowanej w Leiden przy okazji festiwalu tkaniny artystycznej zorganizowanego przez holenderską Fundację STIDOC.

Wykład będzie prowadzony w języku angielskim.

Serdecznie zapraszamy!

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

MAŁY TEST