Centrum Nauki i Sztuki
Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi

Serdeczenie zapraszamy do obejrzenia wystaw pt. „Dizajn w Przestrzeni Publicznej. Do pracy rodacy!”, „Design Silesia” i „Projektowanie…do usług!”, przygotowanych w ramach Festiwalu Myślenia Projektowego zorganizowanego przez Urząd Marszałkowski w Łodzi. Wystawy można oglądać w holu na parterze Centrum Nauki i Sztuki ASP w Łodzi,  w dniach 18–24 czerwca 2015 r.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

MAŁY TEST