Centrum Nauki i Sztuki
Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi

Serdecznie zapraszamy do oglądania wystawy zorganizowanej w ramach współpracy z Lwowską Narodową Akademią Sztuki. Prezentowane są linoryty Mariany Motyki oraz prace wykonane w technice suchej igły studentów

pracowni grafiki lwowskiej akademii. Wystawę można oglądać w galerii Lektorium na terenie biblioteki CNiS do 22 października 2015r.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

MAŁY TEST