Centrum Nauki i Sztuki
Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w wernisażu wystawy rzeźby zatytułowanej “1m3”, który odbędzie się 23 października 2015 r. o godz. 12.00 w Galerii Hol (Centrum Nauki i Sztuki, ul. Wojska Polskiego 121). Ekspozycja będzie czynna do 8 listopada 2015 r.

 

Objętość jest wielkością fizyczną w przestrzeni, o której stanowią trzy wymiary. W cywilizacji ludzkiej obok miary długości, czasu i temperatury - objętość jest wielkością informującą nas o odmierzonej przestrzeni, na przykład przedmiotów, substancji, materii, zjawisk itp. Jej historyczna różnorodność to: garść, kufel, fura, beczka, galon, litr, baryłka po podstawową, współcześnie obowiązującą jednostkę objętości - 1m3.

Celem wystawy “1m3” są nie tylko rzeźbiarskie sformułowania pedagogów Wydziału Rzeźby i Działań Interaktywnych Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi zamknięte w geometrii brył w różnych materialnościach, ale także zawarta w nich siła intelektualnego przekazu. Wystawa “1m3” to zamknięty cykl jedenastu realizacji, których autorami są: Jarosław Borek, Janusz Czumaczenko, Przemysław Druszcz, Zbigniew Dudek, Tomasz Kowalczyk, Wojciech Kuźniewicz, Tomasz Matuszak, Marcin Mielczarek, Wiesław Przyłuski, Marek Wagner i Bogdan Wajberg.

Wystawa jest zapowiedzią cyklu corocznej prezentacji wystawy problemowej pracowników dydaktycznych Wydziału Rzeźby i Działań Interaktywnych. Wpisuje się ona w akademickie poszukiwania i eksperymenty, uczytelniając rzeźbiarski proces twórczy. Pomysłodawcą cyklu, autorem idei pierwszej wystawy oraz kuratorem jest ad. Bogdan Wajberg z Pracowni Rzeźby Wirtualnej. Pomysłodawcą i kuratorem wystawy "1m3" jest ad. Bogdan Wajberg.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

MAŁY TEST